آیین تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان با حضور وزیر محترم ورزش