مراسم تجلیل از سه اسطوره ورزش کشور در رشته های والیبال، فوتبال و کشتی