مراسم نکوداشت پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی