برگزاری مراسم باشکوه تشییع و خاکسپاری شهید بهزاد کتیرایی