مراسم یادبود مرحوم سید تقی روحانی پیشکسوت وزنه برداری - عکس: محمدحسین شیردل