پیشکسوت دوچرخه سواری: پیشکسوتان باید دور هم جمع شوندحسن آریانفر معتقد است که پیشکسوتان رشته‌های مختلف باید به بهانه‌های مختلف مانند برگزاری مسابقات یا مجمع دور هم جمع شوند.

حسن آریانفر پیشکسوت دوچرخه سواری کشور در گفت و گو با خبرنگار صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور درخصوص پیشکسوتان عنوان داشت: باید به این رده بیشتر توجه شود. هرچقدر پیشکسوتان بیشتر دور هم جمع شوند برایشان بهتر خواهد بود چون همدیگر را می بینند و خاطراتشان تازه می شود. حالا این دور هم جمع شدن می تواند با برگزاری مسابقات یا مجمع باشد. پیشکسوت زمانی ورزش حرفه ای انجام داده و الان آرزویش این است که از گذشته تعریف کند.

وی با بیان این که ترافیک جاده ها دوچرخه سواری را نابود می کند، گفت: برای پیشرفت این رشته باید جاده هایی استاندارد در استان ها مخصوص تمرین دوچرخه سواران درست شود.

آریانفر در مورد وضعیت این رشته بیان داشت: دوچرخه سواری به خاطر ترافیک جاده ها نابود می شود. الان در کشور ترافیک جاده ها به حدی است که تمرین کردن برای ورزشکاران این رشته سخت شده. قبلا دوچرخه سواران به راحتی در جاده چالوس تمرین می کردند.

این پیشکسوت دوچرخه سواری اضافه کرد: باید در استان ها برای دوچرخه‌سواران جاده مخصوص بسازند یا جایی مثل پارک چیتگر که به راحتی امکان تمرین داشته باشند. خانواده ها نگران فرزندانشان می شوند. من هم اگر فرزندم بخواهد در جاده تمرین کند به او اجازه نمی دهم چون جاده امنیت ندارد

وی افزود: باید فضایی استاندارد برای تمرین درنظر گیرند که سربالایی و سرازیزی و امنیت داشته باشد. اگر این موضوع حل شود ما می توانیم به راحتی تمرین کنیم چون از نظر تکنیکی و فیزیکی چیزی کم نداریم. حتی خود من هم در حال حاضر تمرین می کنم.