دیدار با پیشکسوت فوتبال
مهدی مناجاتی
عکس: محمدحسین شیردل