از ابتدای آبان ماه در محل صندوق صورت می‌گیرد؛

دریافت مدارک بیمه‌شدگان تنها روزهای دوشنبه و سه‌شنبهاعضای صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان تنها روزهای دوشنبه و سه شنبه می‌توانند جهت تحویل مدارک درمانی خود به نماینده بیمه ملت مستقر در محل صندوق مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اعضای صندوق از ابتدای آبان ماه سال جاری تنها روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 15 و سه شنبه 9 الی 12 می‌توانند جهت تحویل مدارک درمانی خود اقدام کنند.

گفتنی است، اعضا باید برای تحویل مدارک درمانی خود در روزها و ساعات ذکر شده به نماینده بیمه ملت در محل صندوق حمایت به آدرس: بلوار آفریقا، کوچه شهید انصاری، پلاک 6، واحد حمایتی مراجعه کنند.