شادی پریدر عضو کمیسیون زنان فدراسیون جهانی شطرنج شدنایب رئیس فدراسیون شطرنج به عنوان عضو کمیسیون زنان فدراسیون جهانی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، در جریان کنگره فدراسیون جهانی شطرنج که در آنتالیا ترکیه جریان دارد، شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون ایران به عنوان عضو کمیسیون زنان انتخاب شد.

پریدر سومین ایرانی است که در فدراسیون جهانی شطرنج عضویت پیدا کرده است. در حال حاضر محمدجعفر کامبوزیا نایب رئیس فیده است و مهرداد پهلوان زاده هم عضو کمیته قوانین این فدراسیون است.