از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد با صندوق؛

شعب کمک رسان ایران SOS در استان ها اعلام شداز سوی شرکت بیمه طرف قرارداد با صندوق شعب کمک رسان ایران SOS در استان ها اعلام شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، برای تسهیل دریافت خدمات بیمه ای و درمانی، بیمه ملت طرف قرارداد با صندوق اعتباری حمایت شعب کمک رسان ایران SOS در استان های کشور را اعلام کرد.

بیمه شدگان محترم می توانند با اطلاعات درج شده نسبت به انجام امور درمانی در استان خود اقدام نمایند.