اطلاعیه برای بیمه‌شدگان صندوق اعتباری حمایت؛

شرح مراحل دریافت معرفی‌نامه برای مراکز درمانیبیمه‌شدگان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور می‌توانند شخصاً نسبت به دریافت معرفی‌نامه برای مراکز بیمارستانی و پزشکی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اعضایی که تحت پوشش بیمه تکمیلی صندوق حمایت قرار دارند می‌توانند با طی مراحلی که در عکس زیر شرح داده شده نسبت به دریافت معرفی‌نامه برای مراکز بیمارستانی و پزشکی اقدام کنند.