به ریاست محمد جمشیدی

مجامع شرکت های تحت پوشش صندوق برگزار شدمجامع شرکتهای تحت پوشش صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صندوق حمایت، طی روزهای گذشته مجامع شرکتهای اقتصاد گستر قهرمان، لیزینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی،ارتباط گستر قهرمان و سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به ریاست محمد جمشیدی، مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در محل صندوق برگزار شد.

در این مجامع پس از قرائت حسابرسهای شرکتهای مذکور، صورتهای مالی به تصویب رسید.

همچنین تکالیف جدید این شرکتها تعیین و پس از تصویب مجمع برای اجرا به مدیرعامل و هیات مدیره اعلام شد.

جمشیدی با بیان این که در دوره جدید مدیریت صندوق حمایت تلاش زیادی برای احیای شرکت های تابعه صورت گرفته است، گفت: نباید انتظار داشت که نتایج این فعالیت ها بزودی نمایان شود. رونق گرفتن و درآمدزا شدن شرکتها زمان بر است و در آینده نه چندان دور شاهد خدمات دهی گسترده این شرکتها به جامعه ورزش خواهیم بود.

مدیرعامل صندوق حمایت با تشکر از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه صندوق گفت: الان در شرایطی به سر می بریم که تا حدود زیادی به وضعیت شرکتها سروسامان داده ایم و مدیران این شرکتها باید علاوه بر فعالیتهایی که تاکنون انجام می دادند، حوزه های جدید کاری را شناسایی کرده و به سمت برنامه ریزی و درآمدزایی حرکت کنند.

همچنین در این مجامع اعضای هیات مدیره ها و مدیران عامل شرکت ها به بیان برنامه ها و نقطه نظرات خود در خصوص فعالیتهای شرکتهای تابعه و مسائل و مشکلات پیش رو پرداختند.