تسلیت مدیر عامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به آقای علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشیبسمه تعالی
جناب آقای علیرضا عاصم یوسفی
سلام علیکم
درگذشت پدر بزرگوار شما را تسلیت گفته، برای آن مرحوم آمرزش و آرامش در جوار رحمت حق و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی از درگاه خداوند رئوف مسئلت می کنم.

سید مصطفی ابطحی
مدیر عامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور