باحضور دکتر ابطحی

از اعضای بسیج صندوق حمایت تجلیل شدباحضور دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور از اعضای بسیج این مجموعه تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، این مراسم توسط پایگاه بسیج شهید طوقانی با حضور مدیرعامل و پرسنل بسیجی صندوق حمایت در محل سالن کنفرانس این مجموعه برگزار گردید.