گفت و گو با داوود میرزایی پیشکسوت ورزش اول: کشتی فرنگی حرکت رو به جلو داشته است/ صندوق حمایت پایگاهی برای پیشکسوتان شده استداوود میرزایی پیشکسوت کشتی فرنگی کشور معتقد است کشتی فرنگی ما حرکت ر و به جلو داشته است و هم اکنون یکی از سه تیم برتر اول جهان است.

میرزایی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم اکنون جز سه تیم درجه اول دنیا است و این نتایج زحمات افرادی چون محمدرضا طالقانی، محمد بنا، بشیر محمدزاده و محمدرضا یزدانی خرم است.

وی ادامه داد: نتایجی که اخیرا تیم کشتی فرنگی در مسابقات معتبر کسب کرده از تیم آزاد بهتر بوده است و اگر همین روال و ترکیب در کشتی فرنگی ما حفظ شود ما در المپیک پاریس می توانیم نتایج بهتری بدست آوریم.

میرزایی با بیان اینکه منشا حرکت رو به جلو کشتی فرنگی از مسابقات 2005 بوده است، گفت: در آن زمان با حضور ورزشکارانی چون حمید سوریان و هدایت محمد بنا پایه رشد کشتی فرنگی گذاشته شد. بنا در تمام این سال ها نشان داد که از لحاظ فنی به کشتی روز دنیا واقف است و با تجربه ی خود همیشه درست عمل کرده و مورد اعتماد اعضای تیم است.

وی تاکید کرد: هم اکنون تیم کشتی فرنگی ایران یکی از قدرت های جهان است و اعضای تیم همگی زحمت می کشند و انتظار این است برای ادامه روند موفقیت های کشتی فرنگی از این تیم حمایت بیشتری شود.

میرزایی در ادامه با بیان اینکه با حضور دکتر ابطحی در صندوق دگرگونی ایجاد شده است، اظهار کرد: در حال حاضر صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به پایگاهی برای پیشکسوتان بدل شده است. همچنین در خصوص مرحوم سیروس پور صندوق و شخص دکتر ابطحی بسیار زحمت کشیدند و از این بابت بسیار سپاسگزارم.

داوود میرزایی متولد 1326 تهران است. وی کشتی را از سن 14 سالگی در باشگاه فولاد زیرنظر مرحوم خجسته پور آغاز کرد سپس به باشگاه جعفری رفت و شاگرد مرحوم سیروس پور شد. وی در ابتدا در تیم آزاد حضور داشت ولی در مسابقات باشگاهی بعنوان یارکمکی به تیم فرنگی رفت و در کشتی فرنگی ماندگار شد.