رحیم علی آبادی: مراسم های تجلیل روح قهرمانی را در پیشکسوتان زنده می کندرحیم علی آبادی پیشکسوت کشتی و دارنده مدال نقره المپیک 1972 مونیخ با تاکید بر اینکه پیشکسوتان نیاز به توجه و مهربانی دارند اظهار کرد: مراسم های تجلیل توسط صندوق روح قهرمانی را در پیشکسوتان زنده می کند.

رحیم علی آبادی پیشکسوت کشتی فرنگی که مدال طلای بازی های آسیایی 1974 تهران را نیز در کارنامه دارد به خبرنگار روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: صندوق حمایت از زمان ریاست دکتر ابطحی جانی دوباره گرفته است و خدمات آن بسیار بهتر و تاثیرگذار تر شده است.

وی در ادامه بیان داشت: امیدوارم قهرمانان و پیشکسوتان این جامعه همیشه مورد توجه، لطف و مهربانی وزارت ورزش باشند. مراسم های تجلیلی که توسط صندوق برگزار می شود نشان دهنده این است که قهرمانان دیروز فراموش نشده اند. ما پیشکسوتان دلمان به همین مراسم‌ها و دورهمی‌ها خوش است.

علی آبادی همچنین گفت: امیدوارم این مراسم ها تداوم داشته باشد. بسیاری از قهرمانان خیلی از چیزها را به‌واسطه ورزش به دست آورند و خیلی‌ها هم در راه ورزش خیلی از چیزها را از دست داده اند، خاطرات تلخ و شیرین یک قهرمان بسیار است. امیدوارم تا قهرمان‌ها زنده هستند و به دلیل کهولت سن دچار آلزایمر و بیماری‌های دیگر نشده‌اند که خاطرات و حتی خودشان را فراموش کنند از آنها یاد شود. باز هم از دکتر ابطحی به خاطر برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان به زیبایی هرچه تمام تشکر می کنم.