تیمور غیاثی: امیدواریم هرچه زودتر با واکسیناسیون به ایمنی جمعی برسیمتیمور غیاثی پیشکسوت دوومیدانی تاکید کرد همچنان تا زمان واکسیناسیون و ایمنی جمعی باید مراقب بود چون کرونا شوخی بردار نیست .

غیاثی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: ما پیشکسوتان جز رده های سنی بالا هستیم و در اولویت واکسیناسیون اما همچنان تا زمان واکسیناسیون باید مراقب خود باشیم زیرا کرونا در کمین است و شوخی بردار نیست.

وی ادامه داد: خوشبختانه صندوق حمایت در خصوص واکسیناسیون پیشکسوتان اقدام کرده است و امیدواریم که روند انجام آن با تمهید از سوی وزرات بهداشت تسریع شود و پیشکسوتان هر چه زودتر با زدن واکسن به ایمنی برسند و بتوانند به شرایط عادی زندگی برگردند.

غیاثی ادامه داد: زندگی در شرایط کرونایی سخت است و با وجود تمام صبوری، تحمل این روزها، قرنطینه و دوری از دوستان و آشنایان دشوار شده است. تنها کاری که از ما بر می آید همچنان حفظ پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی است.

این پیشکسوت ورزش گفت: امیدواریم هر چه زودتر شرایط زندگی معمول شود و برنامه های صندوق نیز که موجب دورهمی و افزایش روحیه پیشکسوتان بود دوباره پرشور برگزار شود.