به همت فدراسیون کشتی:

از سه پیشکسوت داوری کشور تجلیل بعمل آمداز سه پیشکسوت داوری کشتی کشور توسط رئیس فدراسیون کشتی تجلیل بعمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از فدراسیون کشتی، طی مراسمی از عباس نمازیان، جلیل سیف اله پور و بهروز نجف قلی دوست سه پیشکسوت داوری کشتی کشور توسط علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تجلیل بعمل آمد.

رئیس فدراسیون کشتی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه پیشکسوتان در کشتی گفت: داوران نیز جزء مهمی از جامعه کشتی محسوب می شوند و ما نیز بنا داریم که به صورت مستمر از پیشکسوتان و موسپیدان جامعه ی داوری کشتی کشور تجلیل بعمل آوریم.

در ادامه عباس نمازیان با اشاره به اینکه اداره فدراسیون کشتی در شرایط حال حاضر کار بسیار سختی است و فدراسیون توانسته شرایط مطلوبی را برای برگزاری اردوهای تیم های ملی و اداره امور مهیا کند.

وی ادامه داد: کار فدراسیون کشتی در تجلیل از پیشکسوتان و داوران کشتی بسیار پسندیده است و از فدراسیون می خواهم که این کار تداوم داشته باشد و مربیان پیشکسوت نیز مورد تجلیل قرار گیرند.

جلیل سیف اله پور نیز در این دیدار با قدردانی از فدراسیون کشتی به دلیل نگاه ویژه به پیشکسوتان این رشته تصریح کرد: ما داوران خوبی داریم و و داورانی ایرانی جزء سالم ترین داوران دنیا محسوب می شوند.

در این دیدار ناصر فروتن مشاور عالی فدراسیون در امور داوری، محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون، محمد مصلایی پور رئیس و مسعود رستمی پور دبیر کمیسیون داوران نیز حضور داشتند.