رئیس فدراسیون تکواندو در صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان/ پولادگر با دکتر ابطحی دیدار کردسید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشور با حضور در صندوق حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان ورزش کشور با دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق دیدار و گفتگو کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و‌پیشکسوتان ورزش کشور در این نشست صمیمی دوطرف به تعامل هرچه بیشتر صندوق و فدراسیون تکواندو درخصوص ارائه خدمات به پیشکسوتان تاکید کردند.

همچنین مقررشد که فدراسیون تکواندو اسامی قهرمانان و پیشکسوتانی را که هنوز عضو صندوق نیستند رسما اعلام کرده تا شرایط عضویت آنها فراهم شود.

درپایان مقرر شد در آینده نزدیک تفاهمنامه ای درخصوص همکاری صندوق وفدراسیون امضا شود.

گفتنی است دراین دیدار حسن شکریان مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو و همچنین مدیر روابط عمومی صندوق نیز حضور داشتند.