آیا بیرون زدگی دیسک کمر قابل درمان است؟بیرون زدگی دیسک کمر دارای درمانهای متنوعی است و بسته به شدت بیرون زدگی دیسک بین مهره ای کمر درمان غیر جراحی و یا جراحی تجویز میشود.

•نحوه استراحت برای دیسک کمر چگونه باید باشد

در مرحله اول درمان دیسک کمر فرد باید استراحت کند البته منظور چند ماه استراحت نیست بلکه ابتدا استراحت مطلق 3 روزه بعد استراحت نسبی و انجام فعالیت های روزانه به گونه ای که متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به بیمار آموزش می دهد.

راه های درمان جدید دیسک کمر بستگی به سن و جنس و میزان بیرون زدگی ماده ژلاتینی و میزان پیشرفت بیماری و علائمی مانند بی اختیاری ادرار و مدفوع بستگی دارد ولی در مراحل اولیه مرتبط با میزان درد نیست.

هر چند سیستم های پیشرفته طب فیزیکی و توانبخشی در کنترل علائم دیسک کمر بسیار موثر می باشد ،البته شایان ذکر است که دیسک کمر بدون رعایت نکات اموزش داده شده به بیمار و انجام ورزش صحیح به شیوه درستی کنترل نمی شود و اگر هم کنترل شود مجدد عود خواهد کرد.

• 90 درصد درمان غیر جراحی دیسک کمر ، درمان های توانبخشی مثل:

اوزون تراپی
لیزر تراپی
طب سوزنی

استفاده از تخت دکامپرشن به عنوان یکی از پیشرفته ترین ابزار درمان دیسک

فیزیوتراپی
ورزش
ماساژ
تزریق اپیدورال
تریگرپوینت تراپی
کمربندهای طبی
رفلکسولوژی
مانیپولاسیون ( کایروپراکتیک ) و جا اندازی ستون فقرات
RF یا رادیوفرکوانسی می باشند.


توسعه سلامت ورزشکاران پارس