طی تفاهنامه ای صورت گرفت

همکاری صندوق و شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردیتفاهم نامه شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و صندوق حمایت امضاء شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته درصندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و در راستای توسعه همکاری های صندوق حمایت با ارگانهای مختلف، روز گذشته سه شنبه مورخ ٢٥ شهريور تفاهم نامه همکاری شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و صندوق حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان به امضاء دکترابطحی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان و محمدرضا پوینده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی رسید.

براساس توافقات انجام شده قرار است خدمات اقامتی وپذیرایی ازسوی شرکت در اختیار اعضای تحت پوشش صندوق و کارکنان وزارت ورزش و جوانان و شرکت های زیر مجموعه قرار گیرد.

توسعه خدمات در هتل ها از سوی صندوق مانند برگزاری رویدادها و تورهای ورزشی یا فروش صنایع دستی از دیگر توافقات است.