نیمی از حقوق تک سهمیه المپیک دوچرخه سواری پرداخت شدکمیته ملی المپیک بخشی از حقوق سهمیه المپیک دوچرخه سواری را پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، کمیته ملی المپیک حقوق شش ماه دوم ورزشکارانی که سهمیه المپیک توکیو را گرفته اند به همراه کادرفنی پرداخت کرد. دوچرخه سواری یک سهمیه دارد که البته این سهمیه به نام کشور است نه فرد. از این رو وزارت ورزش در پرداخت حقوق شش ماه نخست المپیکی ها دوچرخه سواری را لحاظ نکرد.

فدراسیون نیز در نامه به کمیته ملی المپیک خواستار این شد که در پرداختی حقوق شش ماه دوم سهم دوچرخه سواری هم پرداخت شود تا آن را بین رکابزنانی که گزینه اعزام به المپیک هستند تقسیم کند.

کمیته ملی المپیک هم اقدام به پرداخت حقوق کرده البته از آنجا که ورزشکار اعزامی هنوز مشخص نیست، نصف یک ورزشکار که سهمیه گرفته، حقوق پرداخت کرد. ۱۵ میلیون تومان به برای ورزشکار و ۱۵ میلیون تومان برای مربی پرداخت شده که در اختیار رییس فدراسیون قرار می گیرد تا نسبت به توزیع آن اقدام کند.