اطلاعیه بیمه

اعلام آخرین فرصت دریافت کلیه هزینه‌های درمانی سال 98 و جاریطبق اعلام واحد بیمه و درمان صندوق حمایت، آخرین فرصت دریافت هزینه‌های درمانی اعلام شد.

به گزارش روابط‌عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، آخرین فرصت دریافت هزینه‌های درمانی سال 98 از سوی واحد بیمه و درمان، تا مورخ 99/05/21 و همچنین تاریخ دریافت هزینه‌های درمانی جدید سال جاری از مورخ 99/05/26 اعلام شد.

لازم به ذکر است، اعضایی که هزینه‌های درمانی آنها مربوط به سال گذشته است فقط تا مورخ یاد شده مهلت تحویل به کارشناس بیمه را دارند و پس از آن به هیچ عنوان مدارک درمانی سال 98، از کسی پذیرفته نخواهد شد.


انتهای پیام