بخاطر ایمنی خود خوب بخوابیدفقط سیستم ایمنی سالم است که می‌تواند در مقابله با عوامل بیماریزا موفق عمل کند. اگر سیستم ایمنی با کم خوابی مواجه گردد، نمیتواند به درستی کار نماید. در یک مطالعه دانشمندان پس از قرار دادن 168 مرد و زن در معرض ویروس سرماخوردگی دریافتند که همه افراد به سرماخوردگی مبتلا نشدند و فقط افرادی که کمتر می‌خوابیدند (خواب کمتر از ۶ ساعت و خواب بعد از ساعت 10 شب ) به احتمال 2/4 برابر بیشتر از افرادی که بیشتر از ۷ ساعت در شب میخوابند دچار سرماخوردگی میشوند . ریسک ابتلا به بیماری برای افرادی که کمتر از ۵ ساعت خواب شبانه داشتند، باز هم بیشتر میشد.

توصیه مهم :
با اصلاح عادت های نادرست خواب گام مهمی در جهت تقویت سیستم ایمنی بدن خود بردارید. در طول شب بین شش تا هشت ساعت بخوابید. برای رفتن به رختخواب و بیدار شدن زمان مشخص و منظمی را در نظر بگیرید و قبل از خواب از نگاه کردن به صفحه نمایش و خوردن غذا اجتناب کنید.


توسعه سلامت ورزشکاران پارس