پیام سلامت یک

آیا می‌توانیم سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم؟ترس از ویروس کرونا منجر به انتشار اطلاعات نادرست زیادی در مورد چگونگی تقویت سیستم ایمنی بدن شده است. راهکار درست و البته راهکار نادرست چیست؟

آیا غذاهایی وجود دارد که بتوانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند؟ آیا ویتامین‌ها می‌توانند کمک کنند؟ سیستم ایمنی، شبکه پیچیده از سلول‌ها، ارگان‌ها و بافت‌ها است که با هم همکاری می‌کنند تا از بدن در برابر عفونت محافظت کنند. در حالی که ژنتیک نقش بسیار مهمی دارد، اما از مطالعه دوقلوها می‌دانیم که قدرت سیستم ایمنی ما تا حد زیادی تحت تاثیر فاکتورهای غیروراثتی است. میکروب‌هایی که در طول زندگی در معرض آن‌ها هستیم و فاکتور های سبک زندگی، مانند استرس، خواب، رژیم غذایی و ورزش نقش بسیار مهمی را در تقویت واکنش سیستم ایمنی ما ایفا می‌کنند.

اصل اساسی:
هیچ گونه داروی معجزه آسا یا غذای بخصوصی وجود ندارد که بتواند سیستم ایمنی بدن شما را ناگهان تقویت کند
و شما را در برابر ویروس کرونا جدید محافظت کند. با این حال، روش‌های دیگری وجود دارند که شما می‌توانید با آن‌ها از خودتان محافظت کنید و به سیستم ایمنی خودتان بیشترین شانس را برای انجام وظیفه خود در برابر یک بیماری تنفسی بدهید.

توسعه سلامت ورزشکاران پارس