احتشام زاده: با وجود دکتر ابطحی، پیشکسوتان خیالشان راحت استپیشکسوت تنیس روی میز کشور ورود دکتر ابطحی به صندوق حمایت را نقطه عطفی برای انجام تغییر و تحولات در این مجموعه دانست و تاکید کرد که پیشکسوتان معتقدند که وی نباید پس از اتمام دوره خدمت خود این مجموعه را ترک کند.

مجید احتشام زاده پیشکسوت تنیس روی میز کشور در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: بنده و پیشکسوتانی که با آنها در ارتباط هستم، همه به اتفاق هم اذعان داریم از روزی که دکتر ابطحی آمدند و مسئولیت مدیرعاملی صندوق را بر عهده گرفتند واقعا تحولات زیادی در این مجموعه انجام شده است.

وی در ادامه افزود: ابطحی در صدد آن است کارهای بزرگی برای پیشکسوتان و قهرمانان انجام دهد. باید از چنین انسان بزرگی که اینقدر به فکر پیشکسوتان کشور است تشکر و قدردانی کرد.

احتشام زاده همچنین گفت: با حضور ابطحی پیشکسوتان خیالشان راحت شده است. همه قهرمانان و پیشکسوتان می‌دانند که اگر بیمار شوند و مشکلی برایشان پیش بیاید با ورود به صندوق به عنوان خانه خود مشکلاتشان حل می‌شود.

وی در ادامه افزود: همچنین اختصاص دادن هتل ورزش به پیشکسوتان بسیار کار بزرگ و قشنگی بود؛ اینکه آنان بیایند دور هم جمع شوند و درد دل کنند بسیار عالی است. از روزی که ابطحی آمده همه چیز متحول شده و امیدواریم که وی سالیان سال در مسند کار باقی بماند و تغییر و تحولات در راس ورزش باعث جا به جایی ایشان نشود تا پیشکسوتان دوباره دچار مشکل شوند.