انتصاب خزانه دار جدید و مدیر طرح و برنامه کمیته ملی پارالمپیکطی احکام جداگانه از سوی محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، خزانه دار جدید و مدیر طرح و برنامه کمیته ملی پارالمپیک منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت ازقهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، به دنبال استعفای خزانه دار اسبق کمیته ملی پارالمپیک و بنا به پیشنهاد ریاست کمیته و تصویب هیات اجرایی، حمید رضا غریب، به عنوان سرپرست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک منصوب شد.

همچنین طی حکمی، شهرام منکرسی نیز به عنوان مدیرطرح و برنامه این کمیته منصوب و معرفی شد.