میرزا آقابیک: با شرایط موجود کنار بیاییم/ اقدامات اخیر صندوق ماندگار استحسن میرزاآقابیک پیشکسوت بسکتبال کشور با بیان اینکه بحران کرونا ادامه دار است تاکید کرد ما باید با شرایط موجود کنار آمده و برای زندگی در این وضعیت برنامه ریزی کنیم.

میرزاآقابیک در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: هم اکنون زندگی همه مردم دنیا متاثر از ویروس کرونا شده و تنها کاری که می شود کرد این است که برای این وضعیت برنامه ریزی داشت و نگذاشت که روح و جسممان دچار آسیب شود.
وی ادامه داد: من نیز در خانه تمرین های ساده ورزشی می کنم و تنها برای موارد ضروری آن هم با رعایت پروتکل های بهداشتی از خانه خارج می شوم. ما ناگزیریم و بالاخره برای امور جاری زندگی باید از خانه خارج شویم پس تا جای ممکن باید مراقبت کرد این نکته را هم باید در نظر داشت که خود قرنطینه نیز ممکن آسیب های روحی به همراه داشته باشد.

پیشکسوت بسکتبال با بیان اینکه تعویق المپیک به ویژه بر ورزش های گروهی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: هر چقدر هم ورزشکاران به صورت انفرادی ورزش کنند باز هم تاثیرگذاری اش به اندازه کمپ و اردو نیست. به نظر می رسد سطح کیفی المپیک آینده با توجه به شرایط کنونی پایین باشد. مگر وضعیت بهتر شود و تا پایان امسال فرصت چهار، پنج ماهه برای تمرین پیش آید.

میرزاآقابیک در مورد عملکرد صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش در سال گذشته اظهار کرد: دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت تلاش های ارزشمندی را آغاز کردند از جمله آن ها تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان ورزش کشور بود که قطعا این اقدامات ماندگار خواهد بود.