نراقی: با ورزش از رخوت روزهای کرونا دور بمانیم/ صندوق در ارتقا فرهنگ سپاس پیشقدم بودهادی نراقی پیشکسوت فوتبال و باشگاه استقلال تاکید کرد در روزهای قرنطینه و بحران کرونا باید با ورزش از کرختی و رخوت در خانه ماندن دور شد.

نراقی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: من نیز مانند بیشتر مردم دوران قرنطینه را می گذرانم و فعالیت های اجتماعی خود را محدود ساخته ام و در صورت ضرورت از خانه خارج می شوم.

وی با بیان اینکه دوری از اجتماع عواقب روحی و جسمی دارد، اظهار کرد: همه افراد به ویژه آن ها که سنشان بالاتر است باید در این روزها با ورزش هایی که امکان انجامش در خانه هست از کرختی و رخوت دور شده و برای ساعت های در خانه بودن برنامه ریزی کنند. بی شک توصیه من هم این است که نکات بهداشتی را رعایت کنیم تا این دوران سپری شود.

نراقی در خصوص عملکرد صندوق در سال گذشته گفت: تقدیر از پیشکسوتان و بزرگانِ ورزش کار بزرگی بود که صندوق در راستای انجام آن قدم های خوبی برداشت. این اقدام در ارتقا فرهنگ سپاس و احترام به بزرگان بسیار موثر است و امیدواریم که تداوم داشته باشد و از طریق رسانه در جامعه بازتاب داشته باشد. همچنین جوانان با دیدن چنین قدرشناسی هایی مطمئن می شوند که اگر در جوانی کار بزرگی کنند در آینده امنیت روانی و جایگاه اجتماعی خواهند داشت.

این پیشکسوت فوتبال با تقدیر از دکتر ابطحی اظهار کرد: من شناخت زیادی از مدیریت صندوق نداشتم ولی از اقداماتش و همچنین نوع برخورد و سخنانش در مراسم های تجلیل و تولد متوجه شدم که از صمیم دل به دنبال بهبود شرایط پیشکسوتان و تکریم آنان است.