برگزاري جشن گلريزان آزادسازي زندانيان مادر با حضور بزرگان ورزشجشن گلريزان آزادسازي زندانيان مادر همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر و ميلاد خانم فاطمه زهرا (س) با حضور بزرگان ورزش ايران در زورخانه جوانمردان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و ورزشکاران کشور، همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر و ميلاد خانم فاطمه زهرا (س) به همت شهرداری منطقه ٥ جشن گلريزان آزادسازي زندانيان مادر با حضور تعدادی از بزرگان ورزش ایران در زورخانه جوانمردان برگزار شد.

در اين مراسم چهره هایی چون مهندس حیدری شهرداری منطقه 5 تهران، محمد خادم، علی اکبر حیدری، حمید جاسمیان، سلمان حسام، حسن روشن، محمد محمودی، بابک فلاح زاده، محمد ربیعی، هوشنگ کهن تراپی، حسن رنگرز و اکبر فیض حضور داشتند.