عبدالله موحد: صندوق حمایت بارقه امید پیشکسوتان را زنده کردعبدالله موحد پیشکسوت کشتی ایران با تأکید براین که خدمت به پیشکسوتان وظیفه ملی است از این که صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به وظیفه خود عمل می کند ابراز خرسندی کرد.

عبدالله موحد دارنده 6 مدال طلا جهان و المپیک در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور اظهار داشت: بنده اهل چاپلوسی نبوده و نیستم، حرکت بسیار قشنگی در صندوق اتفاق افتاده و مدتی است که از پیشکسوتان و قهرمانان قدیمی به طور شایسته تجلیل و حتی در زادروز تولدشان هم از آن ها تقدیر می شود. به سهم خود از دست اندرکاران صندوق حمایت به خصوص دکتر ابطحی مدیرعامل این صندوق تشکر می کنم.

نابغه کشتی جهان و المپیک ادامه داد: وقتی از پیشکسوتان تقدیر می شود جوانان هم باانگیزه تر شده و با خود می گویند اگر ورزش کنیم مورد احترام خواهیم بود.

قهرمان المپیک 1968 مکزیکو در پایان اظهار داشت: پیشکسوتان هویت ورزش بوده و باید مورد احترام قرار گیرند که خوشبختانه صندوق حمایت، بارقه امید را در دل قهرمانان گذشته ایجاد کرده است.