پیشکسوت تکواندو: حمایت های صندوق تاثیرگذارتر شده استحسن اصلانی پیشکسوت تکواندو معتقد است صندوق با اجرای برنامه های اخیر خود حمایت های خود از پیشکسوتان را تاثیرگذارتر و ماندگار تر کرده است.

اصلانی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان سابق ورزش اقدامی ارزشمند است که صندوق آن را در چند ماه اخیر به طور مرتب انجام داده است. با این کار روحیه و امید پیشکسوتان بیشتر می شود و متوجه می شوند که قهرمانی و افتخار آفرینی شان فراموش نشده است.

وی اضافه کرد: ساز و کاری اینچنینی برای حمایت مادی و معنوی از قهرمانان و پیشکسوتان ضروری بود که خوشبختانه صندوق نزدیک به بیست سال است به همین منظور راه اندازی شده و نقطه روشنی برای دوران بازنشستگی و دوری از ورزش حرفه ای قهرمانان است.

این پیشکسوت تکواندو اظهار کرد: از دکتر ابطحی مدیریت صندوق و پرسنل که تمام تلاششان ارائه خدمات بهتر به جامعه هدفشان است کمال تشکر را دارم و امیدوارم این سنت خوب ادامه داده شود.

اصلانی در مورد وضعیت تکواندو کشور گفت: باید سعی کرد شرایط را برای قهرمانان این رشته تسهیل کرد تا به فکر مهاجرت و پناهنده شدن نیفتند و با امید و انگیزه برای کشور خودشان افتخار آفرینی کنند.