دارنده مدال پارالمپیک: برنامه های صندوق به قهرمانان و پیشکسوتان انگیزه و امید می دهدمحمد صادق زاده دارنده مدال وزنه برداری پارالمپیک معتقد است حضور ورزشکاران پارالمپیک و پارآسیایی کنار دیگر ورزشکاران در مراسم های تجلیل و تولد صندوق اتفاق خیلی خوبی است و به آن ها انگیزه و امید می دهد.

صادق زاده در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: اینکه صندوق حمایت تمام قهرمانان را در رشته های مختلف چه معلول و جانباز و چه غیر معلول، در مراسم های خود دعوت می کند نشان از نگاه برابر و بدون تبعیض به این دو قشر ورزشکار است.

وی ادامه داد: متاسفانه اغلب اوقات دیده می شود توجه، پاداش و مستمری ورزشکاران معلول کمتر از ورزشکاران عادی است. در حالیکه شرایط تمرین و ورزش حرفه ای برای ورزشکاران معلول با توجه به مشکلاتی که دارند سخت تر است و امیدواریم در آینده تمهیدی برای حمایت های بیشتر از آن ها اندیشده شود.

این مدال آور پارالمپیکی تاکید کرد: از صندوق حمایت برای برگزاری مراسم هایی که باعث تقویت روحیه و انگیزه پیشکسوتان و قهرمانان می شود سپاسگزارم و امیدوارم این حرکت زیبا ادامه داشته باشد.