جاسمیان: اقدامات اخیر صندوق پایه گذار خدمت مضاعف به پیشکسوتان استحمید جاسمیان پیشکسوت فوتبال تاکید دارد که اقدامات اخیر صندوق بسیار بی سابقه و خوب بوده و موجب پایه گذاری خدمت و تکریم بیشتر به پیشکسوتان است.

جاسمیان در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: اخیرا صندوق برنامه های تجلیل و تولد پیشکسوتان را برگزار می کند که برای اولین بار است که در حوزه ورزش با این کیفیت و استمرار برگزار می شود.

وی این اقدام را بی سابقه خواند و افزود: از دکتر ابطحی و پرسنل صندوق برای برپایی چنین مراسم هایی تشکر داریم. این کار زیبا از ذهن ما پاک نخواهد شد و امیدواریم تداوم داشته باشد.

جاسمیان ادامه داد: اثر معنوی و مثبت این مراسم ها علاوه بر پیشکسوتان در خانواده هایشان نیز مشهود است آن ها از اینکه پدر یا همسرشان فراموش نشده و زحماتش قدر دانسته، خشنود می شوند. همچنین ورزشکاران جوان نیز با دیدن این قدرشناسی ها به آینده بعد از ورزش حرفه ای خود امیدوار می شوند.