پیشکسوت والیبال: صندوق برای پیشکسوتان سنگ تمام گذاشته/ والیبال ایران المپیکی می شودمحمدرضا تقدسی پیشکسوت والیبال معتقد است صندوق حمایت با برگزاری برنامه هایی چون تجلیل و تولد برای آن ها سنگ تمام گذاشته و باعث خوشحالی این قهرمانان قدیمی شده است.

تقدسی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: پیشکسوتان ورزش زمانی در اوج بودند و در میان مردم از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار بودند. آن ها وقتی بازنشسته می شوند معمولا منزوی می شوند و بی شک متولیان امر باید فرصت دیده شدن آن ها را فراهم آورند.

وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان تا زمانی که در قید حیات هستند یک سنت ارزنده است که صندوق پایه گذار آن شده و امیدوارم که ادامه پیدا کند. مراسم هایی چون تجلیل و تولد باعث گرد هم آمدن آن ها و تازه کردن دیدارها می شود و در تقویت روحیه آن ها تاثیر بسزایی دارد.

این پیشکسوت والیبال تصریح کرد: توجه به پیشکسوت ها برای جوانانی که هم اکنون ورزش قهرمانی را دنبال می کنند انگیزه مضاعف است چون مطمئن می شوند که راه را درست می روند و در زمان بازنشستگی شان مورد حمایت مالی و معنوی خواهند بود.

تقدسی در خصوص وضعیت والیبال ایران برای صعود به المپیک گفت: ما در نیمه نهایی انتخابی المپیک کره جنوبی را شکست دادیم و تنها یک برد دیگر برای راهیابی به المپیک می خواهیم. بچه ها با باور و اعتماد بنفس می توانند به این مهم دست پیدا کنند و برای دومین بار المپیکی شوند.