هادی زاده: صندوق مبتکر طرح های خوبی برای پیشکسوتان شده استعلی اصغر هادی زاده پیشکسوت ورزش جانبازان و معلولان با تاکید بر برنامه های اخیر صندوق حمایت در تکریم پیشکسوتان، این طرح ها را بسیار خوب و ابتکاری نو از سوی صندوق و مسئولان آن خواند.

هادی زاده در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: قهرمانان و پیشکسوتان قدیم بعد از پایان دوران ورزشی بسیار از هم دور و پراکنده می شوند و شاید کسانی که با هم در یک تیم بودند سال ها همدیگر را نبینند. بنابراین نشست هایی چون تجلیل و تولد از سوی صندوق حمایت فرصتی برای دیدار دوباره آن ها می شود.

وی با بیان اینکه در فرهنگ ایرانی و اسلامی بر دیدار و ملاقات با دوستان و آشنایان تاکید شده، افزود: تازه شدن دیدارها باعث تجدید قلوب و مرور خاطرات قهرمانان دهه های گذشته می شود و از همه مهم تر اینکه پیشکسوتان دوباره دیده می شوند و احساس نمی کنند که فراموش شده اند. این حرکت ها مقدمه ای برای توجه بیشتر به کسانی است که یک عمر برای این مملکت زحمت کشیدند و مدال و افتخار آوردند.