دکتر ابطحی به عیادت پرویز ابوطالب رفتدکتر ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت از پرویز ابوطالب پیشکسوت فوتبال عیادت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، دکتر سید مصطفی ابطحی مدیرعامل صندوق به دیدار پرویز ابوطالب پیشکسوت فوتبال رفت.

ابوطالب مدتی به دلیل بیماری پارکینسون در بیمارستان بستری بوده و چند روزی است که در خانه تحت مراقبت های پزشکی است. در این دیدار دکتر ابطحی پای صحبت ها و دردودل های این پیشکسوت نشست و برای وی آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

گفتنی است هفته گذشته نمایندگان صندوق حمایت در دیدار و عیادت از این پیشکسوت پیگیر وضعیت درمان و بیمه تکمیلی او نیز شدند.