سلمان حسام: دکتر ابطحی تنها مدیری بود که اقدام زیبای زادروز ورزشکاران را رقم زدپیشکسوت دوومیدانی تأکید کرد: دکتر ابطحی تنها مدیری بود که بعد از نزدیک به پانزده سال از تشکیل صندوق اقدام زیبا و غافلگیر کننده زادروز پیشکسوتان و قهرمانان را رقم زد و تمام ورزشکاران رشته های مختلف را زیر یک سقف جمع کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، سلمان حسام پیشکسوت دوو میدانی در مراسم گرامیداشت زادروز پیشکسوتان و قهرمانان متولد آذر و دی گفت: برای اولین بار است که پیشکسوتان و قهرمانان ورزش را گرد هم آورده اند تا سالروز میلادشان را جشن بگیرند.

وی افزود: دکتر ابطحی تنها مدیری بود که بعد از نزدیک به پانزده سال از تشکیل صندوق این اقدام زیبا و غافلگیر کننده را رقم زد و تمام ورزشکاران رشته های مختلف را زیر یک سقف جمع کرد.

حسام اضافه کرد: با بودن مدیرانی چنین دغدغه مند، ما پیشکسوتان منزوی و پژمرده نمی شویم، ما نیاز مادی نداریم ولی می خواهیم که فراموش نشویم.