کارشناس بسکتبال: بازی های تدارکاتی خوب فاکتور اصلی حضور موفق در المپیک استحسن میرزاآقابیک پیشکسوت بسکتبال معتقد است تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور شایسته در المپیک نیاز به همبستگی بسیار و بازی های تدراکاتی خوب دارد.

حسن میرزاآقابیک کارشناس بسکتبال در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: تیم بسکتبال ما برای حضور شایسته در المپیک نیاز به همبستگی بسیار و بازی های تدراکاتی خوب دارد. تیم ما نباید از برد و باخت در بازی های تدراکاتی بترسد البته باید شرایط از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برای بازی های تدارکاتی خوب با تیم های سطح بالا فراهم شود. قطعا انتظار ما این نیست که تیم بسکتبال در المپیک اول شود ولی می تواند با برنامه ریزی خوب در میان هشت تیم برتر قرار گیرد.

وی در خصوص نقش بازیکنانی چون حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی در تیم افزود: این دو بازیکن نقش تعیین کننده در تیم دارند هر دو آن ها آخرین دوره حضورشان در المپیک است و باید به نحو مطلوب از وجودشان استفاده کرد. بعد از این دوره، باید تیم بازنگری شود پوست اندازی کند، قطعا خلا چند ساله تا ظهور بازیکنانی این چنینی در بسکتبال ما حس خواهد شد.

این پیشکسوت بسکتبال در مورد لیگ بسکتبال و تاثیرش در ارتقای تیم ملی تصریح کرد: از آنجایی که بازی های تدارکاتی تیم بسکتبال ما کم است هر چقدر لیگ مهیج تر و با قدرت تر برگزار شود اثر بیشتری در کیفیت تیم ملی هم دارد. البته باید برنامه ریزی و کارشناسی در فدراسیون انجام شود و مربیان تیم ملی با مربیان تیم های لیگ به یک تعامل و اجماع برسند زیرا تیم ها نیز در لیگ سرمایه گذاری کرده اند و به بازیکنان خود نیاز دارند. به هرحال همه ما می دانیم هر نتیجه ای که در المپیک کسب شود برای بسکتبال کشور است.

میرزاآقابیک در ادامه از صندوق حمایت جهت اجرای برنامه های مختلف در خدمات رسانی به پیشکسوتان قدردانی و بیان کرد: برگزاری گردهمایی با عنوان تجلیل از پیشکسوتان ورزش موجب بیرون آوردن آن ها از گوشه خانه و انزوایشان و این بزرگترین خدمت به آن هاست. پیشکسوتان با چنین اقداماتی در جامعه مطرح و از نظر معنوی تاثیر مثبت بر روحیه آن ها دارد از طرفی جوان ترها از گذشته و تاریخ ورزش‌مان باخبر خواهند شد.