علی آبادی: تجلیل از پیشکسوتان به آن ها احساس غرور می دهدرحیم علی آبادی پیشکسوت کشتی فرنگی معتقد است برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان، امر خیری است که به آن ها احساس غرور و افتخار می دهد.

علی آبادی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ضمن قدردانی از دکتر ابطحی گفت: برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان کار مهمی است که صندوق آن را آغاز کرده است. پیشکسوتان، قهرمانان و پهلوانان تاریخ ورزش این کشور هستند و امیدواریم که چنین اقداماتی از سوی صندوق جهت حفظ شأن و جایگاه آن ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: ما پیشکسوتان وقتی می بینیم که مورد احترام هستیم و در دوران بازنشستگی نیز از ما یاد می شود احساس غرور می کنیم و البته این کار باعث می شود که جوان ها نیز برای بهتر بودن انگیزه پیدا کنند.

علی آبادی در خصوص کسب سهیمه المپیک کشتی فرنگی گفت: تیم ما جوان است و سه سهمیه المپیک کسب کرده و امیدواریم که در انتخابی پیش رو با حفظ برنامه و اعتماد بنفس باقی سهمیه ها را نیز کسب کند.