پیشکسوت فوتبال: اقدامات اخیر صندوق حمایت، باعث دلگرمی استحمید جاسمیان، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، اقدامات اخیر صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش را برای پیشکسوتان بسیار خوب عنوان کرد و وجود این صندوق را باعث دلگرمی دانست.

حمید جاسمیان در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور بیان داشت: با تغییر مدیریت صندوق اتفاقات خوبی در آن رخ داده و ما پیشکسوتان را دلگرم کرده است. از این تلاش و حمایت تشکر و قدردانی می کنم.

وی همچنین درخصوص سرمربی های خارجی گفت: نباید پول به خارجی ها بدهیم. ما مربیان ایرانی خوبی مانند امیر قلعه نویی، حسین فرکی، گل محمدی، مایلی کهن و خیلی های دیگر را داریم که دارای شخصیت هستند و خوب کار می‌کنند، باید از آن ها در فوتبال استفاده کرد.