پیشکسوت کشتی: پیشکسوتان ورزش، گنجینه تجربه و دانش هستندعلی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی معتقد است که پیشکسوتان ورزش گنجینه ای سرشار از تجربه و دانش هستند و توجه به آن ها کاری ارزشمند است.

حیدری در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: اقدام صندوق در برگزاری متناوب مراسم های تجلیل از بزرگان ورزش بسیار شایسته است و موجب ایجاد انگیزه و تقویت روحیه پیشکسوتان می شود.

وی ادامه داد: پیشکسوتان سرشار از تجربه و دانش هستند و می توان از این ظرفیت در حوزه ورزش کشور به خوبی استفاده کرد ولی متاسفانه کمتر دیده می شود که این امر محقق شود و بنابراین اغلب پیشکسوتان در انزوا فراموش شده اند و تنها برنامه های صندوق حمایت موجب دیده شدن آن ها شده است.

حیدری با بیان اینکه پیشکسوتان به چنین توجه هایی نیاز دارند، ادامه داد: جوانان نیز وقتی احترام گذاشتن به گذشتگان را ببینند انگیزه مضاعف تری برای بیشتر و بهتر بودن در ورزش و کسب قهرمانی پیدا خواهند کرد.