سعید راد تأکید کرد: نقش موثر صندوق در حمایت معنوی از پیشکسوتانسعید راد پیشکسوت سینما و تلویزیون، اقدام صندوق حمایت در ارج نهادن به فعالیت ها و افتخارات پیشکسوتان ورزش کشور را در شناساندن و حمایت معنوی از آن ها دارای نقشی موثر عنوان کرد.

راد در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکوستان ورزش کشور گفت: از صندوق و دکتر ابطحی برای ایده برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش و اجرای مداوم آن باید تقدیر کرد زیرا پیشکسوتان کنونی، قهرمانان دوری هستند که زمانی صدای شکوه تشویقشان در دنیا می پیچید. این ها بزرگانی هتسند که غرو و تعصب ملی من و مردم ایران را سیراب کرده اند.

وی با بیان اینکه اگر هر روز از این پیشکسوتان و سرمایه های ورزش تقدیر و تجلیل شود باز هم کم است، افزود: جوانان ما باید این بزرگان را بشناسند. آن ها اسطوره های تاریخ این کشورند و افتخارات بزرگی کسب و جوانی خود را صرف رسیدن به چنین جایگاهی در ورزش کرده اند.

راد تاکید کرد: متاسفانه رسانه های ورزش در معرفی این بزرگان کوتاهی کرده و ما کمتر می بینیم که یادی از آن ها شود و پیشکسوتان با بازنشستگی تقریبا فراموش می شوند. اقدام صندوق حمایت در ارج نهادن به فعالیت ها و افتخارات این بزرگان در شناساندن و حمایت معنوی از آن ها نقش موثری دارد.