پیشکسوت بسکتبال بانوان: صندوق حمایت، فرهنگ قدردانی را ترویج داده استفتانه هادوی پیشکسوت بسکتبال بانوان با بیان اینکه پیشکسوتان ورزش جزو مشاهیر و مفاخر کشور هستند تاکید کرد کاری که صندوق در جهت تجلیل از این افراد می کند باعث ترویج فرهنگ قدردانی می شود.

هادوی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: نگاه دکتر ابطحی در راستای گرد هم آوردن پیشکسوتان نگاه باارزشی است و امیدواریم در این مسیر موفق باشد.

وی با بیان اینکه پیشکسوتان را باید مفاخر و مشاهیر خواند، افزود: اغلب حمایت هایی که از این بزرگان می شود در راستای نیازهای مادی است ولی این انتظار آن ها را برآورده نمی کند و آن ها به امتیاز و مواهب روانی و روحی نیاز دارند. آن ها می خواهند که بیشتر معرفی شوند و از دانش و تجربه شان بهره گرفته شود.

هادوی دانش تجربی این افراد را بسیار موثر دانست و گفت: می توان در تدوین تاریخ شفاهی ورزش کشور از این مجموعه بهره برد و اطلاعات با ارزشی بدست آورد. ما بزرگان زیادی در ورزش داریم و نباید به تعداد معدودی بسنده کنیم بلکه باید همه آن ها را معرفی کنیم تا این باور در جوان ها نهادینه شود که بزرگانشان بسیار موفق بوده اند و باید قدردان زحماتشان باشند.