پیشکسوت والیبال بانوان: گردهمایی پیشکسوتان تقویت روحیه آن ها را به همراه داردمینا فتحی پیشکسوت والیبال معتقد است دور هم جمع شدن پیشکسوتان ورزش به بهانه های مختلف باعث تقویت روحیه و انگیزه آن ها می شود.

مینا فتحی پیشکسوت والیبال بانوان در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: گروه هایی که از نظر فکری، زمان و نوع فعالیت همسان هستند هنگامی که کنار یکدیگر جمع می شوند حال روحی خوبی پیدا می کنند به خصوص اینکه سال ها از این فعالیت گذشته باشد.

وی افزود: پیشکسوتان در دوران جوانی با شور، هیجان و عشق کار کرده اند و با یکدیگر همکاری داشتند و خاطرات مشترک تلخ و شیرینی دارند بنابراین مراسم های تجلیل فرصتی برای با هم بودنشان است.

فتحی ادامه داد: برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان کار ارزنده ای است که صندوق مبادرت به انجام آن کرده و گرد هم آمدن قهرمانان و ورزشکاران گذشته به این بهانه ایده جذابی است که می تواند به مرور پربارتر شود.

وی تاکید کرد: پیشکسوتان صاحب نظر و سرشار از تجربه هستند و استفاده از اندیشه، نگاه و پیشنهادات آن ها می تواند در بهبود خدمات صندوق به آن ها کارساز باشد.