پیشکسوت بسکتبال: تکریم بزرگان فرهنگی است که صندوق در راستای آن گام برداشته استعنایت الله آتشی کارشناس و پیشکسوت بسکتبال تاکید کرد تکریم و بزرگواری منشی است که در اجتماع ما مورد اهمیت است و صندوق با تجلیل از بزرگان ورزش در این راه قدم ارزنده ای برداشته است.

آتشی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: در فرهنگ جامعه ایرانی تکریم و احترام به بزرگان مورد توجه بوده است و برگزاری مراسم های تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان ورزش کاری است که صندوق برای ترویج این فرهنگ پسندیده آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: از صندوق حمایت بعنوان متولی و برگزار کننده مراسم های تقدیر و تجلیل باید سپاسگزار بود زیرا این مراسم ها جدای از اینکه باعث خوشحالی و امید پیشکسوتان می شود فرصتی است تا این افراد که ممکن است مدت ها یکدیگر را ندیده اند تجدید دیدار کرده و به تقویت روحیه شان کمک شایانی می کند.

آتشی تاکید کرد: امیدواریم برنامه هایی از این دست باز هم تشکیل شود و تداوم داشته باشد و بی شک تمام آن هایی که در این مراسم ها شرکت می کنند خوشحال و خرسندند زیرا می دانند که قدردان زحمات سال های دور آن ها هستند.