درخشان: پیشکسوتان تاریخ و فخر ورزش کشور هستند/ مراسم تجلیل بزرگان الگوی خوبی برای جوانان استحمید درخشان پیشکسوت فوتبال، معتقد است تجلیل و تقدیر از بزرگان ورزش برای معرفی الگو به جوانان موثر است زیرا پیشکسوتان بخش مهمی از تاریخ ورزش ما هستند

درخشان در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: از دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق برای برگزاری دوره ای مراسم های تجلیل از پیشکسوتان ورزش باید تقدیر و تشکر کرد. بی شک قدرشناسی بزرگترین تایید در اهمیت وجود آن ها بعنوان ذخایر مهم ورزش کشور است.

وی با بیان اینکه این افراد به قدری برای کشور فتخار آفرینی کردند که هر چقدر از آن ها قدردانی شود کم است، افزود: امیدوارم این گام ارزنده صندوق تداوم داشته باشد. پیشکسوتان مفاخر و تاریخ ورزش ما هستند و گرد هم آوردن آن ها در چنین مراسم هایی و ایجاد فرصت برای دیدار با قهرمانان هم دوره خود در روحیه آن ها تاثیر مثبت دارد و آن ها را از انزوا و گوشه نشینی دوران بازنشستگی خارج می کند.

درخشان ادامه داد: از طرفی جوان ترها با دیدن احترام و توجه به پیشکسوتان در قالب چنین برنامه هایی متوجه می شوند آن هایی که روزی ورزش می کرده اند بعد از ورزش نیز مورد احترام، یاد و حمایت هستند و این برایشان یک الگو می شود تا بهتر و با انگیزه تر به ورزش ادامه دهند.