حسین کلانی: مراسم های تجلیل صندوق آبرومندانه و جامع استحسین کلانی پیشکسوت فوتبال تأکید کرد برگزاری مراسم های تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان بدعتی تازه نیست ولی آنچه امروز از سوی صندوق به همت دکتر ابطحی برگزار می شود بسیار جامع تر و آبرومندانه تر است.

کلانی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: چنین مراسم هایی در نهایت رضایت و خشنودی دوستان ورزشکاران را به همراه دارد. این افراد زمانی در اوج بودند ولی با بالا رفتن سن شان دیگر نامی از آن ها نیست و این اتفاق فوق العاده یک دلگرمی برای آن هاست.

وی ابراز امیدواری کرد که این مراسم ها تداوم داشته باشد و افزود: اعتقاد من این است که باید این لحظات خوش برای قهرمانان و پیشکسوتان تداوم داشته و قدمی مثبت برای آیندگان باشد. بی شک با اوج گرفتن فعالیت خانه پیشکسوتان چنین نشست ها و دورهمی هایی روزانه می شود و پیشکسوتان هر زمان که بخواهند با هم باشند و نامرادی و ناکامی های زندگی روزمره را فراموش می کنند.

کلانی تاکید کرد: دکتر ابطحی مدیری آگاه، فرهیخته و بی مدعاست.