صعود یک پله ای شمشیربازی ایران در رنکینگ جهانیتیم شمشیربازی سابر ایران بعد از مسابقات جام جهانی مصر در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی به رده پنجم جهان صعود کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، پس از پایان جام جهانی ششمیربازی سابر مصر، رنکینگ جدید انفرادی و تیمی سابر مشخص شد که ایران در بخش تیمی توانست با یک پله صعود، دررده پنجم جهان قرار گیرد.

تیم ایران توانست از جام جهانی مصر ۳۰ امتیاز بگیرد و پس کره جنوبی، مجارستان، ایتالیا، آلمان با 254 امتیاز در رده پنجم جهان قرار ایستاد.

همچنین بعد از این مسابقات، رنکینگ انفرادی به شرح ذیل علام شد:

۱۰- مجتبی عابدینی

۲۷- علی پاکدامن

۳۵- محمد رهبری

۴۱- محمد فتوحی