رئیس فدراسیون شنا: فرهنگ تجلیل از بزرگان ساری و جاری شودمحسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا تجلیل و تکریم بزرگان ورزش را اقدامی ماندگار خواند و بر نهادینه کردن این فرهنگ تاکید کرد.

رضوانی در حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از آقایان تقی عسگری، عبدالله موحد و حسن حبیبی به خبرنگار صندوق حمایت گفت: انجام چنین کارهایی ماندگار است و آثار آن باقی می ماند. امروز اشک شوق تعداد زیادی از پیشکسوتان ورزش به واسطه حضور در محفلی پر از احترام و دوستی ریخته شد.

وی افزود: فرهنگ تکریم و تجلیل از بزرگان ورزش باید در جامعه ساری و جاری و در تمامی رشته های ورزشی دیده شود.

رضوانی با تأکید بر همراهی فدراسیون ها با صندوق در برگزاری بهتر چنین مراسم هایی گفت: از صندوق برای آغاز این کار تشکر داریم و آمادگی خود را برای ادامه همکاری در تجلیل و معرفی پیشکسوتان شنا و شیرجه اعلام می کنیم. همانطور که در این مراسم وظیفه خود دانستیم که ما نیز در کنار صندوق تقدیری از آقای عسگری داشته باشیم.